Customers

Our focus is in growth companies or those who want to became profitable growth companies. 

Our customers are middle size and small companies in various industry and service fields. We help You to build a successful strategy and to implement it – and to reach a profitable growth path.

Remion Oy

Remion Oy

An IoT and remote monitoring software system company Remion. ------------------------- Teoderikin syvällinen ammattiosaaminen näkyy jäntevässä ja systemaattisessa tavassa fasilitoida yrityksen strategiaprosessia ja auttaa saamaan suunnitelmat konkreettisiksi toimenpiteiksi. Tästä työstä olemme Remionissa hyötyneet merkittävästi. Lisäksi Vesa on sparrannut minua toimitusjohtajan työssä ja auttanut erityisesti muutoksen johtamisessa ja ripeässä toteutukseen viennissä.

Jukka Kivimäki, CEO

Helpten Oy

Smart driving telematics service provider company with SaaS business model. -------------------------- Teoderikin toimissa näkyy vahva strategiaprosessien hallinta ja kyky auttaa selkiyttämään monimutkaisetkin riippuvuudet selkeästi kommunikoitavaksi strategiaksi. Tämä on auttanut Helpteniä paitsi identifoimaan ja valitsemaan keskeiset kehitystoimet ja fokusoimaan toimintaansa myös antanut perustaa viestien muotoilussa rahoittajille ja muille sidosryhmille.

Rauno Toivonen, CEO