Referenssejä

Keskitymme erityisesti keskisuurten ja kasvuyritysten liiketoiminnan strategia- ja muutostoimiin vastuullisella tavalla.

Asiakkaitamme ovat eri kokoiset yritykset – niiden omistajat, johto ja hallitukset – sekä muut organisaatiot, jotka haluavat kehittää toimintaansa vastuullisesti.

Remion Oy

Strategiaprosessi ja sparraus

Vesa Helkkulan syvällinen ammattiosaaminen näkyy jäntevässä ja systemaattisessa tavassa fasilitoida yrityksen strategiaprosessia ja auttaa saamaan suunnitelmat konkreettisiksi toimenpiteiksi. Tästä työstä olemme Remionissa hyötyneet merkittävästi. Yhtiömme IoT-ratkaisut ovat konkreettisella tavalla auttaneet asiakkaitamme ilmastopäästöjen ja luonnon resurssien käytön vähentämiseen ja tämän ollemme osanneet entistä paremmin viestiä. Vesa on sparrannut minua toimitusjohtajan työssä ja auttanut erityisesti muutoksen johtamisessa ja ripeässä toteutukseen viennissä.

Jukka Kivimäki, toimitusjohtaja Remion Oy

Vastuullinen liiketoiminnan kehitys

Vesan toimissa näkyy vahva strategiaprosessien hallinta ja kyky auttaa selkiyttämään monimutkaisetkin riippuvuudet selkeästi kommunikoitavaksi strategiaksi. Tämä on auttanut paitsi identifoimaan ja valitsemaan keskeiset kehitystoimet ja fokusoimaan toiminta myös antanut perustaa viestien muotoilussa asiakkaile, rahoittajille ja muille sidosryhmille. Vastuullisuus ja päästöjen vähentämisen liittäminen jo yhtiön toiminta-ajatukseen on ollut tärkeä oppi.

Rauno Toivonen, toimitusjohtaja Nordic Telecom Oy