Asiakkuudet

Keskitymme auttamaan erityisesti keskisuuria  ja pieniä kasvuyrityksiä ja sellaiseksi haluavia sekä muutosvaiheessa olevia yrityksiä strategian ja liiketoiminnan kehittämisessä.

Tulevaisuuden menestymisessä ympäristövastuullisuuden vaatimukset, palveluistuminen, digitalisaatio sekä kiertotalouden, uudenlaisten energiaratkaisujen, toimitusketjujen hallinnan, tekoälyn ja IoT-ratkaisujen käyttö avaavat uusia mahdollisuuksia.

Konsultoimme eri alan yrityksissä johtoa, omistajia ja hallituksia. Asiakkaitamme voivat olla myös muut organisaatiot, jotka haluavat kehittää strategiaansa ja toimintaansa vastuullisesti. Olemme sparranneet strategiatyössä, liiketoimintasuunnitelmissa ja rahoituksen hankkimisessa myös aloittavia (start-up) yrityksiä.

Kestävän kasvun ja kansainvälistymisen suunnitelma

Vesa Helkkula veti johtoryhmämme kanssa yhtiölle uuden strategisen ja entistä fokusoituneemman suunnitelman yhtiön katsomoliiketoiminnan kasvun palauttamiseksi kansainvälistyen. Tärkeäksi muodostui kiertotalouden ja materiaalikestävien ratkaisujen hyödyntäminen kilpailukyvyn vahvistamisessa. Saimme työn tuloksena erittäin selkeän ja käyttökelpoisen yhteisen tilannekuvan ja askelmerkit jatkotoimille.

Risto Piiroinen, hallituksen pj. Arvo Piiroinen Oy

Strategiaprosessi ja sparraus

Teoderikin syvällinen ammattiosaaminen näkyy jäntevässä ja systemaattisessa tavassa fasilitoida yrityksen strategiaprosessia ja auttaa saamaan suunnitelmat konkreettisiksi toimenpiteiksi. Tästä työstä olemme Remionissa hyötyneet merkittävästi. Yhtiömme IoT-ratkaisut ovat konkreettisella tavalla auttaneet asiakkaitamme ilmastopäästöjen ja luonnon resurssien käytön vähentämiseen ja tämän ollemme osanneet entistä paremmin viestiä. Vesa Helkkula on sparrannut minua toimitusjohtajan työssä ja auttanut erityisesti muutoksen johtamisessa ja ripeässä toteutukseen viennissä.

Jukka Kivimäki, toimitusjohtaja Remion Oy

Vastuullinen liiketoiminnan kehitys

Vesan toimissa näkyy vahva strategiaprosessien hallinta ja kyky auttaa selkiyttämään monimutkaisetkin riippuvuudet selkeästi kommunikoitavaksi strategiaksi. Tämä on auttanut minua paitsi identifoimaan ja valitsemaan keskeiset kehitystoimet ja fokusoimaan toiminta myös antanut perustaa viestien muotoilussa asiakkaile, rahoittajille ja muille sidosryhmille. Vastuullisuus ja päästöjen vähentämisen liittäminen jo yhtiön toiminta-ajatukseen on ollut tärkeä osa toiminnan ulkoisen kuvan ja henkklöstön motivaation vahvistamisessa kohti entistä parempaa menestystä.

Rauno Toivonen, toimitusjohtaja Nordic Telecom Oy