Johdon sparraus

Toteutamme sekä johdon työpajoja myös toimitusjohtajan tai hallituksen istuntoja ja yhteistä pohdintaa yrityksen strategioan ja liiketoiminnan kehittämisen osalta. Lähtökohtana voi olla johdon ja henkilöston roolin sekä yrityskulttuurin kehittämimnen tai tuloksellisuudesta ja kasvun ajureista lähtevä käsittely.