Muutostoimien toteutus

Laaditus uuden tai päivitetyn strategian pohjalta laaditaan suunnitelma muutostoimista yhdessä johdon kanssa ja Teoderik on mukana aikatauluttamassa ja sparraamassa muutosten toteuttamista. Muutostoimet käsittävät muutoksen kattavuudesta riippuen johtoryhmän vastuiden ja toimina kehityksen, organisaation muutokset, myynnin ja markknoinnin parannukset, uudet kehitystoimet tuotteille ja palveluille sekä liiketoimintamallin muutostoimet.