Strategian vastuullisuusarviointi


Käymme läpi yhtiön nykyisen strategian ja sen, miten se täyttää vastuullisuusvaatimukset. Tarkastelemme asiaa joko resurssikäytön ja hiilineutraaliuden tavoitteiden tai YK:n kestävän kehityksen kriteerien mukaisesti.