Strategian uudistamisprosessi

Strategian uudistamisprosessin tarve on selkeimmillään, kun on tapahtunut muutos, jossa yhtiön kasvu ja kannattavuus eivät ole kehittyneet halutulla tavalla tai on nähtävissä, että ne eivät tule säilymään nykyisellä strategialla ja tomintatavalla. Yrityksen strategiaan on tarve tehdä muutos kokonaisuudessaan tai on kehitettävä uusi kasvava osuus. Tämä edellyttää huolellisen arvion ympäristön – markkinoiden ja toimijakentän – muutoksesta.

Ymäristön muutostarkastelun pohjalta katsastamme ja hiomme yhdessä johdon kanssa yhtion strategian tavoitteineen ja keskeisine valintoineen sekä määrittelemme toteutettavat kehitysprojektit koetellulla prosessillamme. Tavoitteena on määritellä yhtiölle muutettu strateginen suunta, jonka toteutuksessa vastataan muutokseen. Yhä useammassa yrityksessä muutostarve kytkeytyy myös ilmastokriisiin sekä luonnon ja yrityksen resurssien tehokkaampaan käyttöön ja rakennetaan entistä kestävämpi ja kilpailukykyisempi perusta yrityksen suunnalle ja toimille.

Lisätietoja

Vesa Helkkula
helkkulav@gmail.com
+358 400 532 034