Strategian eheyttävä uudistaminen

Katsastamme ja hiomme yhdessä johdon kanssa yhtion strategian tavoitteineen ja keskeisine valintoineen sekä määrittelemme toteutettavat kehitysprojektit koetellulla prosessillamme. Tavoitteena on määritellä yhtiölle muutettu strateginen suunta, jonka toteutuksessa vastataan ilmastokriisiin ja luonnon resurssien tehokkaampaan käyttöön ja rakennetaan entistä kestävämpi ja kilpailukykyisempi perusta yrityksen suunnalle ja toimille.

Lisätietoja

Vesa Helkkula
vh@teoderik.fi
+358 400 532 034