Meistä

Teoderik on vuonna 1993 perustettu  liikkeenjohdon ja strategiatyön konsultointiin sekä johdon valmennukseen keskittynyt perheyritys.

Vuonna 2021 yhtiö lähti työssään yhdistämään vastuullisuuden kiinteästi yritysten strategiatyöhön ja liiketoiminnan kehittämiseen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Ilmastokriisi ja luonnon resurssien ylikäyttö vaikuttavat 2020-luvulla kiihtyvällä nopeudella toimintaympäristöömme, mikä on keskiössä Teoderikin toteuttamissa muutosohjelmissa. Vastuullisuus ei voi olla enää erillistä raportointia, vaan sen on kytkeydyttävä kiinteästi liiketoimintaan.

Teoderikin osaaminen perustuu vahvaan liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen taustaan yhdistettynä asiantuntemukseen ilmastokriisin ja luonnon resurssien ylikäytöstä syntyvien muutosten analysointiin ja ratkaisuihin. Näihin kuuluvat kiertotalouden, digitalisaation ja uusien teknologioiden hyödyntäminen sekä liiketoiminnan innovaatiot.

Liiketoimintaympäristön muutospaineet lisääntyvät sekä asiakkailta, rahoittajilta, viranomaisilta (EU ja kansalliset viranomaiset) että työntekijöiltä kuin myös muilta sidosryhmiltä.

Vesa Helkkula

Vesalla on yli 25 vuoden kokemus toimitusjohtajan tehtävistä  sekä kansainvälisessä ICT-alan pörssiyrityksessä että  itse perustetuissa yhtiöissä  Hän on toiminut hiilineutraalien liiketoimintamallien ja kiertotalouteen keskittyneen konsulttiyrityksen johtavana partnerina ja hallituksen pj:nä. Näitä ennen Vesa toimi strategiajohdon tehtävissä Nokiassa.

Vesan vahvimmat osaamiset kohdistuvat strategian kirkastamiseen, yritysvastuuseen, muutosohjelmiin, johtamiseen, rahoitukseen ja kestävän kasvun liiketoimintamalleihin. Hänellä on myös laaja kokemus hallitus-työskentelystä ja johdon sparrauksesta.

CV Mitä olen tehnyt