Meistä

Teoderik on vuonna 1993 perustettu  liikkeenjohdon ja strategiatyön konsultointiin sekä johdon valmennukseen keskittynyt perheyritys. Vuonna 2022 yritys on ”syntynyt uudestaan” ja tuonut strategiatyön ja liiketoiminnan kehitykseen mukaan vahvan painotuksen keskeisen megatrendin tuomaa luontovastuullisuutta. Yhtiössä näemme, että tulevaisuuden menestyvien yritysten strategioissa ja toimissa tulee yhdistyä se, että vastataan ilmastokriisin, luonnon resurssien ylikäytön ja muiden voimakkaiden muutosten huomioonotto. Sekä investoijat/omistajat, että asiakkaat, viranomaiset ja työntekijät edellyttävät yritysten kehittävän toimintaansa strategiasta ja yrityksen tarkoituksesta lähtien. Viranomaisten ja kansainvälisten toimijoiden regulaatio ja säännökset – mm. EU:n taxonomia ja kehittyvä ESG-säännöstö ja niiden mukainen raportointi kiihdyttää vaatimuksia ja uusien mahdollisuuksien syntyä yrityksille.

Teoderik on lähtenyt työssään yhdistämään vastuullisuuden kiinteästi yritysten strategiatyöhön ja liiketoiminnan kehittämiseen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Ilmastokriisi ja luonnon resurssien ylikäyttö vaikuttavat 2020-luvulla kiihtyvällä nopeudella toimintaympäristöömme, mikä on keskiössä Teoderikin toteuttamissa muutosohjelmissa. Vastuullisuus ei voi olla enää erillistä raportointia, vaan sen on kytkeydyttävä kiinteästi liiketoimintaan.

Porterin ja Kramerin jo vuonna 2011  luoma jaetun arvon (Creating Shared Valua)  lähentymistapa yritysten strategioissa ja arvonluonnissa on eräs suuntaa antava ajattelumalli nykyajan strategiatyössä.

Teoderikin osaaminen perustuu vahvaan liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen taustaan yhdistettynä asiantuntemukseen ilmastokriisin ja luonnon resurssien ylikäytöstä syntyvien muutosten analysointiin ja ratkaisuihin. Näihin kuuluvat kiertotalouden, digitalisaation ja uusien teknologioiden hyödyntäminen sekä liiketoiminnan innovaatiot.

Liiketoimintaympäristön muutospaineet lisääntyvät sekä asiakkailta, rahoittajilta, viranomaisilta (EU ja kansalliset viranomaiset) että työntekijöiltä kuin myös muilta sidosryhmiltä.