Markkinamuutosten analyysi

Markkinamuutosten analyysi toteutetaan ennen varsinaista strategiaprosessia ja se voidaan toteuttaa erillisenä. Tässä työssä käydään lävitse ensin tärkeimmät megatrendit ja sitten tarkennutaan yhdessä johdon kanssa löytämään ja käsittelemään juuri teidän liiketoimintanne muutosvoimat Teoderik-prosessin avulla. Muutostrendeistä pyritään erottamaan tekijät, jotka aikaansaavat markkinamurroksia, joista muodostuu yritykselle uuden liiketoiminnan tai uuden markkina-aseman mahdollisuus. Muutokset ovat myös uhkia, jos niiden osalta ei toteuteta toimia.

Markkinamurrosanalyysi koostuu kahdesta puolen päivän istunnosta, johon Teoderik on valmistellut pohja-aineistoa ja esitehtävien kautta yritys on tuonut oman panoksensa.