Strategiatyö vastuullisesti

Strategian eheyttävä uudistaminen

Katsastamme ja hiomme yhdessä johdon kanssa yhtion strategian tavoitteineen ja keskeisine valintoineen.

Strategian kirkastaminen

Tähän lyhyt ingressi.

Johdon vastuullisuustyöpajat

Käymme johtotiimin kanssa läpi vastuullisuuden keskeiset periaatteet kuten YK:n vastuullisuuskriteerit.

Markkinamuutosten analyysi

Toteutamme yhdessä johdon kanssa muutostrendien tarkastelun.

Strategian vastuullisuusarviointi

Käymme läpi yhtiön nykyisen strategian ja sen, miten se täyttää vastuullisuusvaatimukset.