Strategiatyö vastuullisesti

Markkinamuutosten analyysi

Toteutamme yhdessä johdon kanssa muutostrendien tarkastelun.

Strategian uudistamisprosessi

Katsastamme ja hiomme yhdessä johdon kanssa yhtion strategian tavoitteineen ja keskeisine valintoineen.

Strategian vastuullisuusarviointi

Käymme läpi yhtiön nykyisen strategian ja sen, miten se täyttää vastuullisuusvaatimukset.

Johdon vastuullisuustyöpajat

Käymme johtotiimin kanssa läpi vastuullisuuden keskeiset periaatteet kuten YK:n vastuullisuuskriteerit.

Jaetun arvon luonti kilpailukeinona

Tähän lyhyt ingressi.