Jaetun arvon luonti kilpailukeinona

Käymme yhdessä johdon kanssa yrityksen arvon luonnin paitsi asiakkaille myös muille sidosryhmille. Tässä käyetään Creating Shared Value -lähestymistapaa ja arvioidaan, mitä etua ja arvoa yritykselle syntyy, kun tarkastellaan laajemmin arvon muodostumista ympäristölle ja ympäröivälle yhteiskunna kuin myös tyntekijöille. Käsitellään arvon luonnin käsittelyä yrityksen strategiassa ja viestinnässä.

Arvon luonnin merkitystä arvioidaan yrityksen kilpailukyvyn kehityksessä eri aikajaksoilla.