Johdon vastuullisuustyöpajat

Käymme johtotiimin kanssa läpi vastuullisuuden keskeiset periaatteet kuten YK:n vastuullisuuskriteerit, hiilijalanjälki- ja kädenjäljen laskennan ja laajuuden vaihtoehdot EU:n taksonomian sekä ESG-kriteeristön vaiheet, ja tarkastelemme ne suhteessa yrityksen liiketoiminnan tilanteeseen ja sidosryhmävaatimuksiin.

Lisätietoja

Vesa Helkkula
helkkulav@gmail.com
+358 400 532 034