Tiimi

Vesa Helkkula

Vesalla on yli 25 vuoden kokemus toimitusjohtajan tehtävistä  sekä kansainvälisessä ICT-alan pörssiyrityksessä että  itse perustetuissa yhtiöissä  Hän on toiminut hiilineutraalien liiketoimintamallien ja kiertotalouteen keskittyneen konsulttiyrityksen johtavana partnerina ja hallituksen pj:nä. Näitä ennen Vesa toimi strategiajohdon tehtävissä Nokiassa.

Vesan vahvimmat osaamiset kohdistuvat strategian kirkastamiseen, yritysvastuuseen, muutosohjelmiin, johtamiseen, rahoitukseen ja kestävän kasvun liiketoimintamalleihin. Hänellä on myös laaja kokemus hallitus-työskentelystä ja johdon sparrauksesta.

CV Mitä olen tehnyt

Daniel Kaufmann

Danielilla on monipuolinen kokemus kestävän liiketoiminnan ja kiertotalouden sekä vaativien liiketoiminnan kehittämisen konsultointiprojektien vetämisestä. Hän on toiminut useissa kansainvälisissä projekteissa eri maanosissa koskien yrittämistä, liiketoimintaa, organisaatioiden ja sosiaalisen toiminnan sekä materiaalivirtojen kehittämistä kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Hän on myös ollut käynnistämässä kansainvälisesti toimivia kiertotalouden ja kestävän tulevaisuuskehityksen yrityksiä Indonesiassa, Suomessa ja Meksikossa.

Daniel on toiminut mm. Deloittella useita vuosia liiketoiminnan ja kestävän kehityksen konsultointiprojektien vetäjänä ja toteuttajana sekä Sitrassa kiertotalouden johtavana asiantuntijana. Hänen toteuttamiensa projektien kirjo ja lukumäärä on mittava sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Danielilla on M.Sc. tutkinto Aalto-ylipostosta vuodelta 2012 pääaineenaan Creative Sustainability ja hänen Pro gradu -tutkielma keskittyi käyttäjälähtöiseen kestävien innovaatioiden syntymiseen. Hänen Kauppakorkeakoulun kandidaattityönsä keskittyi kansainvälisten kompleksien teollisten projektien sosio-poliittiseen ympäristöön.

Daniel hallitsee erinomaisesti suomen kielen lisäksi englannin ja espanjan.