Palvelumme

Teoderikin osaaminen perustuu vahvaan strategia- ja muutosprosessien halllintaan ja näiden yhdistämiseen ilmastokriisistä ja luonnon resurssien ylikäytöstä syntyvien muutospaineiden tunnistamiseen sekä vaikuttaviin toimiiin. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuutoimet muovautuvat yrityksen kilpailueduksi.

Alla tuotteistetut palvelumme. Toteutamme asiakkaidemme kanssa myös  muita muutos- ja sparrausohjelmia.

Palvelemme yrityksiä – johtoa, omistajia ja yrittäjiä – yhdistämään vastuullisuus ja ilmastotoimet aidosti strategiaan ja toimintaan pitkäjänteisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Ekologisen jälleenrakentamisen välttämättömyydestä strategian uudistamiseen

Haemme kehityksen alla olevan luontovastuullisen liiketoiminnan konsultointiin Sinua, jolla on alan koulutus esimerkiksi Aalto-yliopistosta, Lappeenrannan Teknillisestä yliöpistosta tai ulkomailta Sustainable-alueen tai ekologian soveltamisen puolelta talouteen tai materiaalivirtoihin ja olet motivoitunut ”pelastamaan maapalloamme” yritysten asiantuntija-apuna. Tarjoamme paikan vaikuttaa yrityksen ja omaan kehitykseen sekä mahdollisuuden osakkuuteen. Myös osa-aikaisuudella on mahdollisuus aloittaa. Lähetä hakemus ja tietoja itsestäsi sähköpostiin vh@teoderik.fi tai soita 0400 532 034.

Strategian vastuullisuusarviointi

Käymme läpi yhtiön nykyisen strategian ja sen, miten se täyttää vastuullisuusvaatimukset. Tarkastelemme asiaa joko resurssikäytön ja hiilineutraalin tavoitteiden tai YK:n kestävän kehityksen kriteerien mukaisesti.

Markkinamuutosten analyysi

Toteutamme yhdessä johdon kanssa muutostilanteen analyysin, strategiatyön ja sisäisen auditoinnin sekä kilpailutarkastelun pohjalta kehitystoimet kasvun kiihdyttämiseksi ja pitkäjänteisen tuloskehityksen parantamiseksi.

Kansainvälistymistoimet ja niiden mahdollistamat rahoituslähteet ovat osa toimivalikoimaamme.

Strategian eheyttävä uudistaminen

Katsastamme ja hiomme yhdessä johdon kanssa yhtion strategian tavoitteineen ja keskeisine valintoineen sekä määrittelemme toteutettavat kehitysprojektit koetellulla prosessillamme. Strategian jalkauttaminen ja toteutumisesta huolehtiminen on osa toimivaa prosessia.

Asiakkaiden, työntekijöiden ja kestävän kehityksen markkinamurroksen vaatimukset on sisäänrakennettu prosessiimme.

 

Muutostoimet vastuullisesti

Muutostoimet riippuvat strategiatyön lopputuylemasta. Nämä voivat sisältää hiilijalanjälkilaskelman, ilmastopäästöjen vähennystoimet ja kiertotalousratkaisut.

100-päivän toimintaohjelmaa käytetään tarvittaessa muutosvaiheen kiihdyttämisessä ja systematisoinnissa.

Johdon vastuullisuustyöpaja

Käymme johtotiimin kanssa läpi vastuullisuuden keskeiset periaatteet ja muutokset ja heijastamme ne yrityksen liiketoimintatilanteeseen.

Vastuullisuus myynnin työkaluna

Käsittelemme vastuutyön ydinviestejä ja ja toimia asiakkaiden suuntaan. Tuöhön sisältyy asiakashaastatteluja.

Voimme auttaa teitä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Haluatte yhdistää vastuullisuuden yhtiönne strategiaan luoden uutta kilpailuetua.
  • Nykyinen liiketoimintanne ei kasva markkinan mukana eikä tulos kehity halutusti.
  • Haluatte asettaa toimet hiilineutraaliustavoitteille.
  • Strategia katselmoidaan suhteessa vastuullisuuteen.
  • Tarve tutustua keskeisiin ympäristön muutoksiin ml. EU:n taksonomian ja ESG-vaatimusten muutokset.
  • Vastuulisuusviestintää halutaan kehittää osana yritysbrändiä ja myynnin kasvattamista.
  • Omistaja, johto tai hallitus haluaa sparrausta liiketoiminnan vastuullisuusasiosta.