Palvelumme

Teoderikin osaaminen perustuu vahvaan strategia- ja muutosprosessien halllintaan ja näiden yhdistämiseen ilmastokriisistä ja luonnon resurssien ylikäytöstä syntyvien muutospaineiden tunnistamiseen sekä vaikuttaviin toimiiin. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuutoimet muovautuvat yrityksen kilpailueduksi.

Alla tuotteistetut palvelumme. Toteutamme asiakkaidemme kanssa myös  muita muutos- ja sparrausohjelmia.

Voimme auttaa teitä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Haluatte yhdistää vastuullisuuden yhtiönne strategiaan luoden uutta kilpailuetua.
  • Nykyinen liiketoimintanne ei kasva markkinan mukana eikä tulos kehity halutusti.
  • Haluatte asettaa toimet hiilineutraaliustavoitteille.
  • Strategia katselmoidaan suhteessa vastuullisuuteen.
  • Tarve tutustua keskeisiin ympäristön muutoksiin ml. EU:n taksonomian ja ESG-vaatimusten muutokset.
  • Vastuulisuusviestintää halutaan kehittää osana yritysbrändiä ja myynnin kasvattamista.
  • Omistaja, johto tai hallitus haluaa sparrausta liiketoiminnan vastuullisuusasiosta.